En blodtrycksmätare av rang

Blodtrycket mäter man ganska ofta inom vården och kan mätas med antingen en digital automatisk eller en manuell blodtrycksmätare. Det är oavsett av största vikt att mätningen sker på rätt sätt för att få fram rätt värden att utgå ifrån vid vidare undersökning av patienten. Oavsett om man väljer att använda en manuell eller en digital automatisk blodtrycksmätare så existerar flertalet felkällor som man måste utesluta för att få ett resultat som man kan lita på.

Viktigt vid blodtrycksmätning är att patienten kommer lugn och utvilad inför mätningen. Fördelaktigt är om patienten vilat en stund innan och får heller varken ha använt tobak eller ha druckit någon typ av energidryck eller kaffe inom de senaste 30 minuterna. Ytterligare en viktig aspekt i mätningen är att man använder rätt bredd på blodtrycksmanschetten då en manschett som är för bred ger ett för lågt mätvärde medan en för smal gör tvärtemot.

CureMed har blodtrycksmätaren för dig

CureMed är ett företag som representerar världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik och just blodtrycksmätaren är en av deras produkter. Här kan du hitta blodtrycksmätare av flera olika fabrikat att välja emellan och kan då även ta beslutet om du vill gå den manuella eller automatiska digitala vägen. Blodtrycksmätarens manschetter finns anpassade till både barn och vuxna beroende på hur din verksamhet ser ut och är givetvis av en hög kvalitet och lämpar sig för använding på just sjukhus, vårdcentraler, läkarmottagningar och i andra vårdsammanhang.

För att låta resultatet bli så tillförlitligt som möjligt så behöver man med andra ord ha koll på vad man gör och man måste då även kontrollera vid mätningen att patienten inte har korsade ben. Oavsett om patienten ligger ned eller sitter upp så gäller detta som en förutsättning för att resultatet ska kunna användas. Så om du ska ta blodtrycket – kom ihåg att inte korsa benen!

Kommentarer är stängda.