SQL integration

En integrationsmotor sitter som spindeln i nätet bland företagets och externa parters olika IT-system. Integrationsmotorn tar emot och skickar ut information från de olika systemen. En integrationsmotor kan vid behov konvertera informationen till ett språk som det mottagande systemet förstår.

Fördelar med en integrationsmotor

Integrationsmotorn används för att koppla samman olika system i och utanför företaget. Behöver ditt företag koppla ihop fler än två system är det bra att använda en integrationsmotor eftersom denna hjälper dig att införa nya system enklare. Med hjälp av integrationsmotorn blir dessutom arbetet med att förändra eller byta ut befintliga system mycket enklare. Information från olika system blir insamlad på ett och samma ställe vilket gör att du får bättre kontroll på din data. Med hjälp av integrationsmotorn kan du automatisera manuellt arbete och får därmed tid till annat arbete.

Att använda SQL integration

SQL är ett standardiserat programspråk för att hämta och modifiera data i en relationsdatabas. Genom att använda en SQL integration så får du ett lätthanterligt system som har stora möjligheter till utveckling.

Med hjälp av SQL server kan du få en tydlig översikt av flera servrar. Det är enkelt att sätta upp en testmiljö där ni kan genomföra utvecklingen utan att de vanliga systemen blir påverkade.